Ekonomi

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TEHİR EDİLMESİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
25.04.2024
Genel Kurul Tarihi
31.05.2024
Genel Kurul Saati
13:30
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ZEYTİNBURNU
Adres
Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – Şirketin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması,
5 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 – Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.
8 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
9 – Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
10 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
11 – Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
13 – Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetim şirketi seçiminin karara bağlanması.
14 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,
15 – Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 – .Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının güncel şeklinin genel kurulun onayına sunulması.
17 – .Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 OGL İLAN METNİ.pdf – İlan Metni
EK: 2
2023 OGK BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Hayır
Yapılmama Nedeni
Şirketimizin 31.05.2024 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen; 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır.Tehir edilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı 28.06.2024 Cuma günü saat 11.30’da Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde yapılacaktır .
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
YEŞİL YATIRIM HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ1.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
YEŞİL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ TOPLANTI TEHİR TUTANAĞI 2024.pdf – Tutanak
Ek Açıklamalar

Yeşil Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 31.05.2024 Cuma günü saat 13.30’da Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020 Zeytinburnu/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 30.05.2024 tarih ve 97345863 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi GÜNER KAKI gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme’de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 03.05.2024 tarihli 11074 sayılı nüshasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ( KAP ) ile www.yesilyatirimholding.com Internet adresi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ( EGKS ) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesi’nin tetkikinden, Şirket’in toplam 215.000.000 TL’lık sermayesine tekabül eden toplam 215.000.000 adet paydan 17.317.286.863 adet payların toplantıda vekaleten temsil edildiğinin böylece gerek TTK 414. Maddesine ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine 10 dakika beklenilmesine rağmen toplantının açılabilmesi için Türk Ticaret Kanuna göre sermayenin ¼’ü olan gerekli nisabın sağlanamadığının tespiti ile toplantının açılamayacağı Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Bengül tarafından belirtildi ve yasal nisap sağlanamadığından toplantı 28.06.2024 tarihinde saat 11:30 a tehir edildi.

Olağan Genel Kurul toplantısının toplantı nisabının yokluğu nedeniyle yapılamadığına ilişkin işbu tutanak toplantı yerinde saat 13.45’de düzenlendi ve imzalandı. 31.05.2024

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu